1. TIEDOT KOULUTUKSESSA OSALLISTUMISESTA

Tulosten laajuus:
Valitse kokonaisuus:
Valitse tyylilaji:
Valitse ikäryhmä:
Valitse vammaisuus:
Valitse profiili:

Koulutukseen osallistujien lukumäärä: 4
Koulutuksen suorittaneiden osallistujien määrä: 1
Rekisteröityjen yhteisöjen lukumäärä: 2

Koulutukseen osallistuneet
sukupuolen mukaan

Koulutukseen osallistuneet ikäryhmittäin

Osallistujat
vammaiskoulutukseen

Koulutukseen osallistuneet
ammatillisen profiilin mukaan

2. Itsearviointitietojen koulutus

Tiedot yhteisen moduulin opiskelujaksosta

1 -> The time spent studying the lessons
2 -> Lukemasi suositellut asiakirjat saadaksesi lisätietoja
3 -> Aika, joka vietettiin videoiden katseluun ja muiden resurssien tarkasteluun
4 -> Ponnistelu, jonka olet tehnyt tekstin lukemiseen ja ongelmien voittamiseen
5 -> Lisävaiheet selventääksesi asioita, joista et ollut varma (esim. Kysymällä muilta ihmisiltä suositeltuja lukemia)
6 -> Voitteko selittää tutkitun aiheen perusteella jollekulle urheilun merkityksen vammaisten ihmisten elämässä?
7 -> Ponnistus, jonka olet investoinut koulutusprosessiin
8 -> Kokonaisarvio yrityksistäsi ja työstä yhteisen moduulin parissa

Tiedot tietyn moduulin opiskelujaksosta

1 -> Tuntien opiskeluun käytetty aika
2 -> Lukemasi suositellut asiakirjat saadaksesi lisätietoja
3 -> Aika, joka vietettiin videoiden katseluun ja muiden resurssien tarkasteluun
4 -> Ponnistelu, jonka olet tehnyt tekstin lukemiseen ja ongelmien voittamiseen
5 -> Lisävaiheet selventääksesi asioita, joista et ollut varma (esim. Kysymällä muilta ihmisiltä suositeltuja lukemia)
6 -> Voitteko selittää kenellekään tutkitun aiheen perusteella mitä sulkapalloon sisällyttäminen tarkoittaa?
7 -> Vaihe, jonka olet sijoittanut tiettyyn koulutukseen
8 -> Kokonaisarvio yrityksesi ponnisteluista ja työstä moduulilla

Käytännön koulutusmoduulin tiedot

1 -> Käytännön harjoituksen aikana olet saavuttanut moduulissa asetetut odotetut tavoitteet
2 -> B4ALL-käytännön koulutuksen tarjoamat vaihtoehdot mukautettiin harjoitustarpeisiisi
3 -> Käytännön koulutus on tarjonnut sinulle todellisen lähestymistavan sulkemiseen
4 -> Käytännön koulutuksen avulla voit käyttää ja testata menettelyjä mukauttaa ja räätälöidä osallistavan sulkapalloa osallistujille suunnattuja tehtäviä
5 -> Käytännön koulutuksen avulla pystyit itse näkemään sulkapallo tarjoaa mahdollisuuksia vammaisten ja ilman vammaisten yhteistä urheilua.
6 -> Käytännöllinen koulutus on antanut sinulle mahdollisuuden luoda vuorovaikutusta vammaisten kanssa, joita et ole vielä löytänyt.
7 -> Käytännön koulutus on antanut sinulle mahdollisuuden käyttää aiemmin hankittua tietoa käytännössä ja löytää uusia
8 -> Käytännön koulutuksen ansiosta voit työskennellä joukkueena sulkapalloalan muiden ihmisten kanssa, joilla on erilaiset ammattiprofiilit
9 -> Practical training has enabled you to think over and to test adaptive strategies in the learning of tasks in Badminton
10 -> Kuinka arvioisit käytännön koulutuksen täydentävyyttä B4ALL-koulutuksen eri teoreettisiin sisältöihin?
11 -> Oletko kommentoinut käytännön harjoituksesi aikana muiden kokemuksiasi ja uusia tilanteitasi?
12 -> Antamasi yllä olevien arviointien perusteella antakaa käytännön koulutukselle kokonaisarvio

3. DATOS DE EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN

Lukemasi ja opiskelemasi oppitunnit:

1 -> Tekstissä esitellään onnistuneesti sulkapalloa sisältävä malli
2 -> Sisältö on konkreettista eikä hajautettu
3 -> Sisällön pituus on sopiva
4 -> Se on antanut sinulle toteutettavissa olevan kuvan klubissasi / koulussasi / yhdistyksessäsi

Suositeltujen asiakirjojen lukeminen on johtanut seuraaviin:

1 -> se on auttanut sinua valmistamaan sulkapalloon sisällyttämistä koskevat käytännön konseptit
2 -> Se on antanut sinulle tietoa käytännön asioista, joita et tiennyt
3 -> Se on laajentanut visioasi sulkapalloharjoittelusta
4 -> Yleensä suositeltujen asiakirjojen lukeminen on kiinnostavaa
5 -> Se on parantanut vammaisten mahdollisuuksia päästä urheiluun
6 -> Se on parantanut mahdollisuuksia kommunikoida ja olla vuorovaikutuksessa vammaisten kanssa

Videoiden ja muiden resurssien katseleminen on johtanut:

1 -> Ne ovat osoittautuneet hyödyllisiksi ymmärtämään sulkapalloon sisällyttämistä
2 -> Pystyin ymmärtämään sopeutumistilanteita, joista en ollut kovin selvä
3 -> Ne ovat erittäin havainnollistavia ja hyödyllisiä vammaisten opettamiselle
4 -> Ne kuvaavat osallistavan kilpailun organisatorisia elementtejä
5 -> He ovat erittäin motivoivia ottamaan käyttöön osallistavan mallin
6 -> Eri vammaisten osallistuminen on hyvin selittävää

Oppimiesi tietojen perusteella pidät kykenevänä::

1 -> Selitä muille, mitä sulkapalloon osallistumisesta on kyse
2 -> Yksityiskohtaisesti sulkapalloon sisällyttämistä varten tarvittavat mukautukset
3 -> Selitä osallistavan mallin vahvuudet sulkapalloissa
4 -> Motivoi vammaisia harrastamaan sulkapalloa
5 -> Kerro muille klubeille osallisuuden edistämiseksi
6 -> Järjestä ja edistä osallistavaa sulkapallo-toimintaa

Kokonaisarvio

1 -> Edellä esitetyillä perusteilla tehtyjen arviointien mukaan ilmoittakaa tietyn moduulin kokonaisarvio.