Club Manu Pruebas 1 Yhteensä
B4ALL-verkkokoulutuksen arviointi Common module: disability, sport and inclusionSpecific module: inclusive practices in badmintonPractical module: participation in inclusive badminton activities Common module: disability, sport and inclusionSpecific module: inclusive practices in badmintonPractical module: participation in inclusive badminton activities
Lukemasi ja opiskelemasi oppitunnit:Tekstissä esitellään onnistuneesti sulkapalloa sisältävä malli154154
Sisältö on konkreettista eikä hajautettu254254
Sisällön pituus on sopiva354354
Se on antanut sinulle toteutettavissa olevan kuvan klubissasi / koulussasi / yhdistyksessäsi454454
Suositeltujen asiakirjojen lukeminen on johtanut seuraaviin:se on auttanut sinua valmistamaan sulkapalloon sisällyttämistä koskevat käytännön konseptit112133
Se on antanut sinulle tietoa käytännön asioista, joita et tiennyt212233
Se on laajentanut visioasi sulkapalloharjoittelusta312333
Yleensä suositeltujen asiakirjojen lukeminen on kiinnostavaa412433
Se on parantanut vammaisten mahdollisuuksia päästä urheiluun512512
Se on parantanut mahdollisuuksia kommunikoida ja olla vuorovaikutuksessa vammaisten kanssa112112
Videoiden ja muiden resurssien katseleminen on johtanut:Ne ovat osoittautuneet hyödyllisiksi ymmärtämään sulkapalloon sisällyttämistä11212.32.7
Pystyin ymmärtämään sopeutumistilanteita, joista en ollut kovin selvä21222.32.7
Ne ovat erittäin havainnollistavia ja hyödyllisiä vammaisten opettamiselle31232.32.7
Ne kuvaavat osallistavan kilpailun organisatorisia elementtejä41242.32.7
He ovat erittäin motivoivia ottamaan käyttöön osallistavan mallin512512
Eri vammaisten osallistuminen on hyvin selittävää112112
Oppimiesi tietojen perusteella pidät kykenevänä::Selitä muille, mitä sulkapalloon osallistumisesta on kyse112122.5
Yksityiskohtaisesti sulkapalloon sisällyttämistä varten tarvittavat mukautukset212222.5
Selitä osallistavan mallin vahvuudet sulkapalloissa312322.5
Motivoi vammaisia harrastamaan sulkapalloa412422.5
Kerro muille klubeille osallisuuden edistämiseksi512512
Järjestä ja edistä osallistavaa sulkapallo-toimintaa112112
KokonaisarvioEdellä esitetyillä perusteilla tehtyjen arviointien mukaan ilmoittakaa tietyn moduulin kokonaisarvio.3421.42.42.4